Gå til hoved-indhold

Cundiziuns generalas da menaschi per mira!cultura

Cundiziuns generalas da menaschi 2022 per las purschidas da mira!cultura 
dallas guidas dils vitgs, guidas da lungatg, program da scola e visetas da menaschi

Las guidas ed ils guids da mira!cultura vegnan numnai sequentamein sco «guides».

Prezis
Guids da 60 min.      | frs. 100.- + frs. 5.- / hosp
Guids da 90 min.      | frs. 120.- + frs. 5.- / hosp
Guids da 120 min.    | frs. 150.- + frs. 5.- / hosp
Guids da 180 min.    | frs. 200.- + frs. 5.- / hosp

Prezis program da scola
Memory Tour Glion       | frs. 180.- pauschal / classa da scola
Sursaissa Surcuolm        | frs. 280.- pauschal / classa da scola

Diember da persunas    
Max. 24 persunas per guida/guid 
Ei il diember da persunas annunziadas dapli che 24 vegn in ulteriur guid engaschaus
Cumparan senza annunzia dapli che 24 persunas vegn quintau in supplement da frs. 15.- per persuna

Maximal temps da spetga per ils guids 
15 minutas
Tier in retard sescursa la guida, ni vegn prolunghida cun in prezi supplementar

Realisaziun     
Las guidas han mintgamai liug a pei e da tutt'aura

Annullaziuns/Midadas
Tier ina absenza dalla gruppa vegnan 100% dils cuosts mess a quen
Tier in’annullaziun da 0 – 2 dis avon la guida vegnan 100 % dils cuosts mess a quen
Midadas vegnan risguardadas entochen 2 dis avon la guida
Midadas da reservaziun ein pusseivlas entochen 10 dis avon il termin

Pagament
Pagament direct en frs. ni cun quen

Assicuranza
Segirada ei caussa da mintgin

Organisatur/contact
Museum Regiunal Surselva
Agenzia mira!cultura
Caum postal 8
Städtlistrasse 10
7130 Glion
tel. +41 81 925 41 81
e-mail info(at)miracultura.ch

Glion ils 07 dils 11. 2021 / PB