Gå til hoved-indhold

Cundiziuns generalas da menaschi per mira!cultura

Cundiziuns generalas da menaschi 2021 per las purschidas da mira!cultura 
dallas guidas dils vitgs, guidas da lungatg, program da scola e visetas da menaschi

Las guidas ed ils guids da mira!cultura vegnan numnai sequentamein sco «guides».

Prezis 
Per gruppas    90 min. frs. 170 pro guida/guid
                       60 min. frs. 120 pro guida/guid

Diember da persunas    
Max. 24 persunas per guida/guid 
Ei il diember da persunas annunziadas dapli che 24 vegn in unlteriur guid engaschaus ed ils cuosts ein tenor nossa tariffa
Cumparan senza annunzia dapli che 24 persunas vegn quintau in supplement da frs. 15 per persuna

Maximal temps da spetga per ils guids 
15 minutas
Tier in retard sescursa la guida, ni vegn prolunghida cun in prezi supplementar

Realisaziun     
Las guidas han mintgamai liug a pei e da tutt'aura

Annullaziuns/Midadas
Tier ina absenza dalla gruppa vegnan 100% dils cuosts mess a quen
Tier in’annullaziun da 0 – 2 dis avon la guida vegnan 100 % dils cuosts mess a quen
Midadas vegnan risguardadas entochen 2 dis avon la guida
Midadas da reservaziun ein pusseivlas entochen 10 dis avon il termin

Pagament
Pagament direct en frs. ni cun quen

Assicuranza
Segirada ei caussa da mintgin

Organisatur/contact
Museum Regiunal Surselva
Agenzia mira!cultura
Caum postal 8
Städtlistrasse 10
7130 Glion
tel. +41 81 925 41 81
e-mail info(at)miracultura.ch

Glion ils 07 dils 11. 2020 / PB